دوره MBA (در سطح کارشناسی ارشد)

دوره عالي مديريت اجرايي

(در سطح کارشناسي ارشد)

مقدمه

تجارب موجود در فرآيند توسعه اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و نوپاي صنعتي نشان مي دهد كه توان مديريت يكي از اهرم هاي قوي و محرك هاي اصلي توسعه است. نياز به تقويت و تجهيز كادر مديريت بخصوص در سطح اجرايي در كشور ما نيز بخوبي احساس شده است. كشور ما اكنون نيازمند مديراني است كه بتوانند با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي دانش مديريت و تجارب كشورهاي صنعتي و نيز در نظر گرفتن شرايط بومي، وظايف خويش را در راهبري و مديريت به ويژه در زمينه هاي برنامه ريزي، سازماندهي، ‌هماهنگي و كنترل، ‌مديريت منابع انساني و بالاخره نوآوري و تحول ، به نحوي موثرتر از گذشته انجام داده و راه را براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هموار كنند. دوره كارشناسي ارشد مديريت اجرايي نيز به منظور پرورش چنين مديراني براي بنگاههاي توليدي و خدماتي در بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني طراحي و تدوين شده است.

هدف و مخاطبين دوره

هدف دوره:

هدف كلي اين برنامه كمك به بهبود نظام مديريت سازمان هاي توليدي، صنعتي و بنگاه هاي خدماتي خصوصي و دولتي است. انتظار مي رود مديران بنگاه هاي مذكور با شركت در اين برنامه به حرفه مديريت تسلط بيشتري يابند و با استفاده از فنون و تئوري هاي جديد مديريت، وظايف خود را به نحوي موثر تر از سابق انجام دهند. مزيد بر آن انتظار مي رود شركت در اين برنامه راه را براي قبول مسئوليت هاي دشوارتر مديريت توسط شركت كنندگان هموار كند .

ویژگی های برجسته دوره:

–   کاربردي بودن دروس ارائه شده مبتني بر مباني نظري و تئوريك مباحث

–   استفاده از روش هاي متنوع سخنراني، نمايش فيلم، كار گروهي، موردكاوي، انجام پروژه و يك مقاله در ارائه دروس

–   بهره گيري از اساتيد برجسته حوزه تدريس و مشاوره مديريت در كشور

–   وجود فراگيران با سوابق تجربي مناسب از طيف گسترده اي از صنايع توليدي و خدماتي كشور

–   فراهم نمودن فضاي يادگيري و از هم آموزي از اساتيد و فراگيران دوره

–   بهره مندي از يكي از تخصصي ترين و به روزترين كتابخانه هاي مديريتي كشور

مخاطبين دوره:

با توجه به سطوح تصميم گيري و تصميم سازي فعاليتهاي اجرايي، مخاطبين اصلي اين دوره مديران ارشد سازمانها و شرکتها مي باشند. در عين حال براي ايجاد و توسعه تفاهم کارشناسي و حرفه اي ميان مديران و کارشناسان، اين دوره براي كليه مديران رده هاي مختلف و كارشناسان ارشد سازمانها و شرکتها اکيدا توصيه مي گردد.

ساختار اجرا و محتواي دوره

طول دوره:

طول دوره ۲٫۵ سال (پنج نيمسال تحصيلي) است که مشتمل بر ۱۷ واحد پيش نياز، ۲۳ واحد اصلي – اختصاصي، ۸ واحد دروس اصلي- انتخابي (شامل ۴ واحد پايان نامه) مي باشد. مقررات آموزشي مربوط به زمان تحصيل و ساير موارد تماما” منطبق با ضوابط دوره هاي عالي سازمان مديريت صنعتي (در سطح كارشناسي ارشد) خواهد بود.

مدرک دوره و اعتبار آن:

شرکت کنندگان دوره در صورت موفقيت در تمامي مراحل آموزشي و كسب حد نصاب هاي قبولي و دفاع از پايان نامه در مدت قانوني دوره، مدرک در سطح کارشناسي ارشد (دانشنامه دوره عالي مديريت اجرايي) را منحصرا از سوي “سازمان مديريت صنعتي” دريافت خواهند نمود.

دوره هاي عالي سازمان مديريت صنعتي به پشتوانه ۵۰ سال تجربه آموزش مديران و بهره گيري از تخصص و تجربه اعضاء هيأت علمي شبکه آن که همگي در زمره خبرگان علوم مديريت در کشور مي باشند ارائه مي گردد. اين دوره ها از نظر قالب و استانداردهاي آموزشي به عنوان دوره هاي تحصيلات تکميلي حرفه اي براي مديران شناخته شده و دانشنامه هاي آن که صرفا” از سوي سازمان مديريت صنعتي به دانش آموختگان اعطا مي گردد براي بسياري از سازمان ها و بنگاه هاي خصوصي و دولتي داخل و خارج کشور در سطح کارشناسي ارشد شناخته شده است.

اين مدرك از سوي سازمان ارزشيابي WES (World Education Services) كانادا و امريكاي شمالي نیز مورد تاييد قرار گرفته است.

روش تدريس،  هيأت علمي، منابع آموزشي:

از جمله ويژگيهاي نظام آموزشي اين دوره استفاده از تجارب دانشجويان به عنوان يكي از منابع مهم آموزشي و نيز توجه خاص به كار گروهي مي باشد. از اين رو در كنار روش متعارف استفاده از منابع مستند (کتب و مقالات) و ارائه استادان، بر تبادل تجربه شركت كنندگان و يادگيري از يكديگر تاكيد مي شود. طرح قضايا و مسائل مديريت در گروه هاي كوچك از جمله ابزارهايي است كه در اين برنامه به منظور تبادل تجربه و ابتكارات شركت كنندگان، به طور وسيع مورد استفاده قرار مي گيرد. بدين لحاظ ضروري است.

شركت كنندگان از تجربه كاري مفيدي برخوردار باشند. همچنين تدوين پروژه هايي در ارتباط با مسايل عيني واحد هاي محل خدمت دانشجويان، فرصت بكارگيري عملي تئوري هاي آموخته شده را فراهم مي نمايد. بطور خلاصه داوطلبان اين برنامه بايد خود را براي يك زندگي پر تحرك آموزشي كه در آن نقشي فعال و مهم را ايفا مي كنند، آماده سازند.

در اين ارتباط كتابخانه سازمان مديريت صنعتي نيز که يکي از غني ترين کتابخانه هاي تخصصي در علوم مديريت است، با دسترسي يکپارچه و امکان استفاده از بانک هاي اطلاعاتي ديجيتالي در جهت دستيابي به آخرين منابع علمي مديريت، در اختيار دانشجويان مي باشد.

هيأت علمي اين برنامه را گروهي از استادان برجسته و مجرب سازمان مديريت صنعتي و دانشگاهها و مراكز معتبر پرورش مدير ايران و كشورهاي پيشرفته صنعتي تشكيل مي دهند كه از مباني علمي و تجارب عيني مديريت نيز در مقام مدير و مشاور مديريت برخوردارند.

چارچوب و عناوين محتواي دوره:

رديف نام درس تعداد واحد
دروس پيش نياز (۸ واحد) ۱ روش هاي کمي در مديريت

Quantitative Methods in Management sciences

۳
۲ اقتصاد براي مديران – ۱

Economics -1

۱٫۵
۳ اقتصاد براي مديران – ۲

Economics -2

۱٫۵
۴ نگرش سيستمي

System Approach

۲
۵ تکنولوژي نوين اطلاعات

IT for Managers

۱
۶ رهبري سازماني

Organizational Leadership

۲
۷ اصول بازرگاني و تجارت

Business Fundamentals

۲
۸ روش تحقيق (+ كارگاه روشهاي جستجو در پژوهش)

Research Methodology

۲
۹ مديريت عمليات

Operations Management

۲
دروس اصلي – اختصاصي (۲۳ واحد) ۱۰ مديريت سازمانهاي پيچيده (ديدگاه استراتژيک)

Large Scale Organizational Structure

۲
۱۱ مديريت منابع انساني

Human Resource Management

۲
۱۲ حسابداري مديريت

Management Accounting

۲
۱۳ مديريت مالي و اقتصاد مديريت

Financial Management and Economics

۲
۱۴ مديريت تکنولوژي و نوآوري

Management of Technology &Innovation

۲
۱۵ مديريت طرح هاي توسعه

Development Plans

۲
۱۶ اصول بازاريابي

Marketing

۲
۱۷ سيستم هاي اطلاعات مديريت

Management Information Systems

۲
۱۸ بازرگاني بين الملل

International Business

۲
۱۹ مسائل جاري در مديريت اجرايي (سمپوزيم)

Current Issues in Executive Management

۱
۲۰ مهارت هاي عمومي مديريت (مجموعه کارگاه ها)

General Skills for Executive Managers

۲
۲۱ مديريت استراتژيك

Strategic Management

۲
دروس اصلي – انتخابي

( انتخاب۸ واحد از دروس زير)

۲۲ تحليل محيط داخلي و بين الملل

Business Environment Analysis

۲
۲۳ مديريت تحول و اجراي برنامه استراتژيک

Change Management

۲
۲۴ مديريت دانش

Knowledge Management

۲
۲۵ مديريت واحد هاي خدماتي

Service Management

۲
۲۶ مديريت ريسک

Risk Management

۲
۲۷ مديريت سرمايه گذاري

Investment

۲
۲۸ پايان نامه

Thesis

۴

نحوه ثبت نام و پذيرش:

پذيرش دوره هاي عالي مديريت (MBA) در سازمان مديريت صنعتي براي هر سال در یک نوبت صورت مي گيرد، و هر ساله در بازه زماني ۴ ماه قبل از آن مراحل ثبت نام براي ورود انجام مي گيرد.

شرايط پذيرش:

  1. دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي Bachelor (كارشناسي/ ليسانس) از موسسات آموزش عالي معتبر،
  2. حداقل سه سال سابقه كار در کسب و کار،
  3. آشنايي با زبان انگليسي در حد امكان استفاده از متون و منابع
  4. كسب حد نصاب لازم در ارزيابي ورودي (شامل آزمون ورودي و مصاحبه حرفه اي).

شهریه دوره:

  • کل شهريه دوره در گرایش مدیریت اجرائی برابر با ۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به تناسب واحدهای ارائه شده در هر ترم شهریه مربوطه تقسیم می گردد.