عناوین دوره های سازمانی

عناوین

 • عمومی
 • اداری، منابع انسانی
 • مدیریت سلامت و بهداشت
 • مدیریت
 • اداری، منابع انسانی، پشتیبانی
 • HSE
 • HRS
 • عمومی و مدیریت
 • منابع انسانی
 • پشتیبانی-اداری
 • منابع انسانی
 • اقتصادی، بازرگانی و مالی
 • ایمنی،بهداشت و محیط زیست
 • فنی و مهندسی
 • نرم افزارهای کاربردی معدن و زمین شناسی
 • عمومی
 • مکانیک – ماشین آلات
 • زمین شناسی و اکتشاف
 • استخراج
 • کانه آرائی و فراوری مواد معدنی