اقتصاد درون زا و صادرات محور

g1
حسابدار حرفه‌ای بازوی اصلی پایدارسازی و توسعه کسب و کار
مهر ۱۹, ۱۳۹۷
1.2
تصمیم گیری (تصمیم سازی)
آبان ۱۰, ۱۳۹۷
نمایش همه
g2
بازسازی اقتصاد کشور و جهت دهی صحیح به آن از جمله محورهای اصلی سیاست های ابلاغی اقتصاد و " رویکرد صادرات محور" آن است. به جهت جلوگیری از سوء برداشت و دور افتادن از مفاهیم اصلی هنگام یافتن کاربرد و مصادیق این دو مقوله با اختصار کامل تبیین می شوند . " اقتصاد درون زا " به سادگی به معنی تولید و خلق ثروت براساس پتانسیل های انسانی، سرزمینی و به ویژه دانشی کشور است. یکی از سوءتفاهم های ناشی از برداشت نادرست از " درون زا " می تواند عدم ارتباط با اقتصاد جهان و عدم تعاملات اقتصادی بین المللی است که تاکید بر " رویکرد صادراتی " در سیاست‌های ابلاغی به روشنی به سوی معنی واقعی آن رهنمون می‌شود .

عبارت “خلق ثروت” نیز به اندازه کافی روشن بوده و مرز خود با اقتصاد واسطه‌گری و تکیه بر جابجایی ثروت را تعین می‌کند . اما نکته بسیار مهم و تعیین کننده ” پتانسیل ها ” و به عبارتی ” مزیت های رقابتی ” است . هم اکنون در اظهارات مسئولین شهرستان‌ها یا استان‌های مختلف کشور کلمات و متن‌های تکراری و مشابهی در تعریف ظرفیت‌های مناطق دیده می‌شود . ظرفیت‌های گردشگری، معدنی، کشاورزی و دامپروری در گزارش‌های آمایش سرزمینی سراسر کشور مطرح می‌شود اما به واقع کدامیک از این ظرفیت ها، مزیت رقابتی و عامل خلق ثروت محسوب می‌شوند و معمولا کمترین اشاره‌ای به ظرفیت‌های انسانی به عنوان منشاء خلاقیت، نوآوری و تولید دانش توجه می‌شود‌. از سوی دیگر اغلب حوزه‌هایی که به عنوان پتانسیل‌های منطقه ای مطرح می‌شوند فاقد رویکرد صادراتی هستند و همین مسئله محدود بودن آن‌ها را گواهی می‌دهد.

تهیه شده توسط تیم سازمان مدیریت صنعتی استان کرمان