بازاریابی و فروش

سيلابس دوره مدرسه حرفه‌ای فروش

هدف : این دوره برای ارائه مفاهیم پایه و تکنیک‌های اجرایی و عملیاتی مدیریت فروش به کارشناسان و مدیران فروش طراحی شده است.

 • آشنایی با اصول مدیریت بازاریابی برای مدیران فروش(۱۵ ساعت)

 اساتید پیشنهادی : خانم دکتراحتشامی اکبری و آقای جواد حکیم زاده

 • تعریف بازاریابی و وظایف آن در یک شرکت
 • مفهوم تحقیقات بازاریابی و انواع آن
 • استراتژی‌های ژنریک بازاریابی و ارتباط آن با ماموریت‌های شرکت
 • مفهوم ۴P و۷P در بازاریابی و ارتباط آن با استراتژی بازاریابی
 • مدیریت فروش(۱۵ ساعت)

اساتید پیشنهادی : آقای نوید نادری و آقای علی عیاری

 • وظیفه مدیریت فروش درشرکت و ارتباط ساختاری و سیستمی فروش با بازاریابی
 • انواع ساختارهای سازمانی واحدهای فروش
 • روش‌های جذب و انتخاب نیرو های فروش
 • سیستم‌های حقوق
 • سيستم هاي حقوق و پورسانت کادر فروش و اصول حاکم بر آن
 • روش‌هاي برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي، ارزيابي و كنترل فروش (۱۵ساعت)

اساتید پیشنهادی : آقای نوید نادری

 • روش‌های برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی‌، ارزیابی و کنترل فروش
 • آموزش کادر فروش
 • روش‌های ارزیابی عملکرد کادر فروش
 • آشنایی با مدیریت خدمات پس از فروش(۱۵ ساعت)

اساتید پیشنهادی : آقای دکتررامین ناجی زاده

 • سير تكامل خدمات پس از فروش
 • جايگاه خدمات پس از فروش با توجه به مدل زنجيره ارزش پورتر
 • نقش خدمات پس از فروش در موفقيت شركت‌ها
 • اجزا تشكيل دهنده خدمات پس از فروش
 • بكارگيري مفهوم ناب Lean)) در خدمات پس از فروش
 • ارائه تجارب موفق خدمات پس از فروش در شركت‌هاي كلاس جهاني
 • تکنیک ها و مهارت های فروش (۱۵ ساعت)

اساتید پیشنهادی : آقای علی عیاری و آقای نوید نادری

 • ویژگی‌های فروشنده حرفه‌ای
 • مهارت‌های ارتباطی در فروش
 • روش‌های نیازسنجی مشتریان در فروش
 • روش‌های مدیریت بر اعتراضات مشتریان
 • روش‌های ارایه و معرفی محصولات در فروش
 • روش‌های خاتمه فروش
 • اصول و فنون و هنر مذاکره (۱۰ ساعت)

اساتید پیشنهادی: آقای شاه میر – آقای میرشهبیزشافع (برای حق التدریس با این دوستان حتما از قبل هماهنگ شود

 • تعريف مذاكره و انواع و كاربردهاي گوناگون آن
 • مذاكرات خانوادگي
 • مذاكرات شخصي و شغلي
 • مذاكرات سازماني
 • مذاكرات داخلي
 • مذاكرات خارجي
 • مذاكرات بين المللي
 • علل لزوم فراگيري اصول و فنون مذاكره و تسلط به مهارت‌هاي آن
 • روش‌هاي مختلف مذاكره
 • روش سنتي مذاكره
 • روش علمي، اصولي و نوين مذاكره
 • اركان اصلي چهارگانه روش علمي، اصولي و نوين مذاكره
 • صفات، ويژگي‌ها، مهارت‌ها، توانمندي‌ها و باورهاي لازم براي يك مذاكره‌كننده ايراني قوي، قدر، موفق و مسلط در پشت ميز مذاكرات بويژه انواع گوناگون مذاكرات‌بين‌المللي/خارجي.
 • مارکتینگ پلن (۱۶ ساعت)
 • مقدمات ایجاد برنامه های بازاریابی
 • چرا مارکتینگ پلن مهم است
 • فرآیند برنامه ریزی
 • ایجاد تیم
 • آموزش نوشتن برنامه بازاریابی
 • تحلیل موقعیت
 • استراتژی
 • تاکتیک ها
 • روش اجرا
 • بودجه بندی و پیش بینی
 • آموزش استفاده از برنامه بازاریابی

۱۲-انواع مختلف مارکتینگ پلن ها

۱۳- استفاده از برنامه

۱۴-گامهای بعدی

 

 • تحلیل کسب و کار (۳۲ ساعت)
 • فصل اول: آشنایی با کلیت و چارچوب استاندارد BABOK
 • فصل دوم: برنامه ریزی و پایش فرآیندهای تحلیل گر کسب و کار
 • ادامه فصل دوم: برنامه ریزی و پایش فرآیندهای تحلیل گر کسب و کار
 • فصل سوم: استخراج نیازمندیها
 • فصل چهارم: مدیریت نیازمندیها و ارتباطات
 • فصل پنجم: تحلیل جامع سازمانی
 • فصل ششم: تحلیل نیازمندیها
 • فصل هفتم: ارزیابی و تایید راه‌حل‌های کسب و کار
 • فصل هشتم: شایستگی‌های کلیدی تحلیل‌گر کسب و کار

 

 • ارائه سمينارهاي تخصصي می تواند شامل :
 • استرس (آقای رضا مومن خانی)
 • فروش مجازی (آقای فرهاد وارث)
 • تضاد
 • هوش هیجانی