۱۷ ویژگی افراد موفق در کار تیمی

1.2
تصمیم گیری (تصمیم سازی)
آبان ۱۰, ۱۳۹۷
درگذشت استاد بزرگ،جناب آقای منصور مجدم
دی ۱۶, ۱۳۹۷
نمایش همه
کار-تیمی-Team-Working

۱- سازگار و انعطاف پذیرند

منظور از سازگار بودن، وفق دادن خود با شرایط و افرادی است که در آن موقعیت با آن ها روبرو می شویم. اگر بخواهید با دیگران کار کنید و در تیم عضو موثری باشید، باید از انطباق با تیم ابایی نداشته باشید.

بازیگران یک تیم سازگار و انعطاف پذیر:

 • آموختن را دوست دارند
 • احساس امنیت می کنند، ورود افراد با استعداد دیگر به تیم را تغییر در سمت و مقام خود نمی دانند.
 • خلاق هستند، افراد خلاق با خود می گویند: “خب، فکر نو را می آزماییم، گامی نو برمیدارم حتی اگر از پس آن برنیاییم.”

خدمت به مردم را دوست دارند، کسی که همیشه به فکر خویش است بعید است که تحولی به نفع تیم ایجاد کند. اگر هدف ما خدمت به تیم باشد، سازگار ساختن خویش با این هدف دشوار نیست.

 

۲- هم دست و هم داستان هستند

ضروری ترین صفتی که تیم را در کارهای دشوار موفق می سازد همکاری توام با همدلی اعضای آن است.

چهار تحول باید رخ دهد تا همکاری اعضای تیم همدلانه شود:

 • تحول در برداشت و بینش: به اعضای تیم به چشم همکارانی همدل بنگرید نه به چشم رقیب
 • نگرش: به اعضای تیم بدگمان نباشید، پشتیبانشان باشید
 • کانون توجه: به جای خود تیم را در کانون توجه قرار دهید
 • به نتیجه بیندیشید: با همکاری و همدلی می توان کارهای بزرگی انجام داد

effective-teams-teamwork

۳- تعهد پذیرند

هر عضور موثر تیم باید بداند که:

 • تعهد معمولا در گیر و دار سختی خود را نشان می دهد
 • تعهد به استعداد و توانایی بستگی ندارد
 • تعهد بر اثر انتخاب ایجاد می شود، نه بر اثر شرایط

تعهدی که بر پایه ارزش ها باشد پایدار می ماند

 

۴- ارتباط برقرار میکنند

مثل خردمندان فکر کنید اما با مردم به زمان و با زبان خودشان حرف بزنید. اعضای تیم هایی که با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند:

 • خود را از دیگران جدا نمی کنند
 • راه ارتباط را بر یکدیگر باز می گذارند
 • قاعده بیست و چهار ساعت را رعایت می کنند: یعنی اگر با یکی از اعضای تیم خود مشکلی پیدا کردند، در عرض بیست و چهار ساعت آن را حل می کنند.
 • سعی می کنند در جاهایی که احتمال تاریکی روابط هست، مناسبات تیره نشود
 • ارتباطات مهم را می نویسند: هرچه ارتباط دشوارتر شود، باید کاری کرد که روشن و ساده تر گردد. غالبا این کار با نوشتن جزئیات امکان پذیر می شود.

 

۵- لایق و با کفایت هستند

منظور از کفایت لازم برای کار تیمی، کمال شایستگی است. از ویژگی های مشترک افراد لایق میتوان موارد زیر را نام برد:

 • تعالی طلب هستند
 • با متوسط نمی سازند
 • به جزئیات می پردازند
 • کیفیت کار را حفظ می کنند
 • دنبال تخصص می روند
 • راه را تا آخر ادامه می دهند

به اجرای کار بیشتر توجه می کنند

 

۶- قابل اعتماد هستند

 

۷- انضباط دارند

افراد باید در سه زمینه انضباط ایجاد کنند تا به درد تیم بخورند:

 • با انضاباط اندیشیدن: اگر ذهن خود را فعال نگه دارید، پیوسته به چالش های ذهنی روی آورید، در فکر کردن منضبط می شوید
 • انضباط احساسات و عواطف: نگذارید احساسات، شما را از کاری که باید انجام دهید باز دارد یا به کاری که نباید انجام دهید وا دارد.
 • انضباط لازم برای اقدام و عمل: تفاوت برنده و بازنده در عمل و بی عملی است. انجام درست کارها از کسانی بر می آید که انضباط را بر اعمال خود حاکم کرده اند.

 

۸- یاران تیم را بالا میکشند

اندام ها یا اعضای تیم، کسی را که بتواند سطحشان را بالا ببرد یا بر توان و ظرفیت توفیق یافتنشان بیفزاید، دوست دارند و می ستایند.

 

۹- مشتاق اند

هیچ کار بزرگی بدون اشتیاق انجام نشده است

 

۱۰- قصد و هدف دارند

افراد موفق، مقصد و هدف دارند. پراکنده کار نمی کنند. تیمی موفق می شود که اعضای آن برای رسیدن به مقصد مصمم باشند.

 

۱۱- احساس رسالت میکنند

 

۱۲- آماده اند

آمادگی، تفاوت بین برد و باخت است. دستاوردهای چشمگیر، حاصل آمادگی عادی و معمولی است. اگر می خواهید خود را آماده کنید که سربزنگاه تیم خود را یاری دهید، موارد زیر را در نظر بگیرید:

 • ارزیابی: باید بدانید که شما و تیم شما راهی کدام مقصد هستید و بررسی کنید تا شرایط بین راه را بشناسید و تعیین کنید که برای رسیدن به آن مقصد چه بهایی باید بپردازید
 • مسیریابی: با این که مقصد را می دانید هیچ گاه به مقصد نمی رسید مگر اینکه مسیر را درست انتخاب کنید
 • نگرش: برای توفیق در هر کاری باید مراقب جنبه های ذهنی آن کار نیز باشید.

اقدام و عمل: سرانجام باید اقدام کنید. آمادگی یعنی مترصد برداشتن گام نخست بودن.

Teamwork-meeting-table

 

۱۳- با یاران تیم میجوشند

تیم ها، افرادی را می خواهند که اهل ارتباط و حشر و نشر باشند. رشته های ارتباط هرچه محکم تر باشند، پیوستگی و همبستگی تیم بیشتر می شود. برای تحکیم روابط و مناسبات تیمی خود به چهار چیز توجه کنید: احترام، تجربه های مشترک، اعتماد، خط متقابل.

 

۱۴- در پی ارتقاع خویش هستند

 

۱۵- از خود گذشته اند

” جایی که تیم باشد، من در کار نیست. ” هیچ تیمی توفیق نمیابد مگر اینکه هرکسی، دیگری را بر خود مقدم بداند. با گام های زیر، میتوانید از خود گذشتگی را در خود و تیم خود نهادینه کنید:

 • بخشنده و گشاده دست باشید
 • سیاست بازی را کنار بگذارید
 • وفادار باشید
 • به وابستگی متقابل بیش از استقلال ارج نهید

به جای خود دیگران را معرفی کنید

 

۱۶- مشکل گشا هستند

” برای مشکلات راه حل بیابید. ” ” دنبال درد نباشید، درمان را بیابید.” آن کس که به جای مشکل به راه حل می اندیشد، می تواند تحول بیافریند. تیمی که با چنین افرادی ساخته شده باشد، به هر هدفی که داشته باشد، خواهد رسید.

photo-1526979272661-f2849f9fc0b7

 

 

 

 

۱۷- پیگیر هستند

پایداری و سماجت رمز کامیابی است. حتی کسانی که استعداد خاصی ندارند و از سایر ویژه گی های کار تیمی محرومند، در صورت داشتن پشتکار، می توانند کمک مفیدی برای تیم باشند.